Burgerparticipatie ZON-project Lochem

Burgerparticipatie ZON-project Lochem

Waterschap Rijn & IJssel wil twee beken binnen het stedelijke gebied van Lochem, de Barchemse Veengoot en de Nieuwe Beek, herinrichten. Directe aanleiding is de noodzakelijke vervanging van de stuw in de Barchemse Veengoot. Met de herinrichting wil het waterschap tevens problemen in het beheer oplossen en het watersysteem in de stad klimaatbestendiger maken. Het project wordt uitgevoerd in het kader van Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON). Bij het project is een nauwe samenwerking met de gemeente Lochem gezocht en worden aanwonenden betrokken via een intensief participatieproces. Voor het begeleiden en coördineren van deze burgerparticipatie zijn zowel Stichting Welzijn Lochem (SWL) als Pratensis gevraagd. SWL heeft korte lijnen met de gemeente,  kent de burgers goed en vormt dan ook het eerste aanspreekpunt voor de bewoners. Pratensis combineert haar kennis van de inhoud met haar ervaring met burgerparticipatie en vertaalt de input van de bewoners in een concreet en gedragen plan.

Opdrachtgever: Waterschap Rijn & IJssel

Meer informatie: Marion Nederbragt

 

 

Tags: , ,

Diensten: Advies, Communicatie, Opstellen plannen, Procesbegeleiding