KGO initiatief Olst-Wijhe

KGO initiatief Olst-Wijhe

In de gemeente Olst-Wijhe ondersteunen wij een initiatiefnemer die een KGO-traject wil doorlopen. KGO staat voor Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving en houdt kort gezegd in dat bij een ontwikkeling in het buitengebied een tegenprestatie moet worden geleverd waarmee de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd. In dit geval gaat het om het bouwen van een extra woning door het slopen van oude schuren op een andere locatie in de gemeente en het investeren in natuur en landschap. Wij begeleiden het proces, onderhouden het contact met de gemeente, stellen stukken op zoals een principeverzoek en zorgen dat de benodigde onderzoeken worden uitgevoerd. Het eindresultaat is een onherroepelijk bestemmingsplan.

Opdrachtgever: particulier

Meer informatie: Gerko Hopster 

Tags: ,

Diensten: Advies, Procesbegeleiding