Ondersteuning Bestuur Kostbaar Salland

Ondersteuning Bestuur Kostbaar Salland

Kostbaar Salland sluit onderhoudscontracten met particulieren voor de aanleg en het onderhoud van landschapselementen en beheert het landschapsfonds hiervoor. De stichting wil de komende jaren werken aan haar beleid, naamsbekendheid en betrokkenheid met de contractanten. Pratensis is gevraagd het bestuur waar nodig te ondersteunen bij de uitvoering van de verschillende onderdelen. Begonnen is met het opzetten van het Controle- en Stimuleringsbeleid, het uitbrengen van de eerste nieuwsbrief en het opstellen van een eigen verklaring voor de contractanten. De komende tijd zullen we waar nodig blijven ondersteunen, zoals bij de vernieuwing van de website.

Opdrachtgever: Stichting Kostbaar Salland

Meer informatie: Gerko Hopster

Tags: , ,

Diensten: Advies, Communicatie, Procesbegeleiding