Ondersteuning Deskundigenteam N2000 Haaksbergen

Ondersteuning Deskundigenteam N2000 Haaksbergen

De gemeente Haaksbergen is bestuurlijk trekker van het PAS/N2000 gebiedsproces voor de gebieden binnen haar gemeentegrenzen: Buurserzand, Haaksbergerveen en Witte Veen.  Het proces bevindt zich, na de verkenning en het projectplan, nu in de planfase. In deze fase worden de maatregelen uit de PAS-gebiedsanalyse uitgewerkt in een inrichtingsplan. Hiervoor is een uitwerking op perceelsniveau nodig, waarbij niet alleen de maatregelen worden beschouwd en uitgewerkt, maar ook de effecten van deze maatregelen in beeld worden gebracht. De concrete vertaling van de maatregelen en effecten op perceelsniveau gebeurt door een deskundigenteam, bestaande uit een ecoloog, hydroloog en landbouwdeskundige. Pratensis ondersteunt in opdracht van de gemeente Haaksbergen deze deskundigen, door het verzamelen en verwerken van informatie, het coördineren van de werkzaamheden, kaartvervaardiging in GIS en het voeren van de eindredactie en vormgeving van de rapportages.

Opdrachtgever: Gemeente Haaksbergen

Meer informatie: Jantine Haverkamp

Tags: ,

Diensten: Advies, Opstellen plannen, Procesbegeleiding