Medewerkers

GERKO HOPSTER

ADVISEUR / PROJECTLEIDER - DIRECTEUR

Gerko is ruim 15 jaar werkzaam in ‘het buitengebied van Nederland’. Hij heeft in die tijd veel kennis en ervaring opgedaan en een groot netwerk opgebouwd. Hij is communicatief, praktisch ingesteld, houdt van doorwerken en bijt zich vast in onderwerpen waar hij mee bezig is. Dit alles onder een randvoorwaarde: het moet wel leuk blijven!

CONTACTINFORMATIE

SPECIALISMEN

gebiedsprocessen, projectontwikkeling, projectbeheer, relatie landbouw-natuur, kavelruil, natuurbeheer, gemeenschappelijk landbouwbeleid, subsidieaanvragen, ruimtelijke vraagstukken

MARION NEDERBRAGT

ADVISEUR / PROJECTLEIDER

Marion heeft meer dan 20 jaar ervaring in het werkveld. Zij is een adviseur die in staat is om een opdracht  in nauwe samenwerking met diverse partijen tot een goed einde te brengen. Zij kan vanuit de inhoud een regierol vervullen in processen. Zaken als landschapsontwerp, ruimtelijke kwaliteit en communicatie zijn bij haar in goede handen.

CONTACTINFORMATIE

SPECIALISMEN

landschapsontwerp, ruimtelijke kwaliteit, recreatie, procesbegeleiding, (bewoners)participatie, communicatie, vormgeving, projectsecretariaat

JANTINE HAVERKAMP

ADVISEUR / PROJECTMEDEWERKER

Jantine is een enthousiaste medewerker die veel in haar mars heeft. Ze pakt zaken snel op, houdt overzicht en zorgt dat de klus wordt geklaard. Als boerendochter weet ze hoe het er aan toe gaat op het agrarisch bedrijf. In combinatie met haar kennis van o.a. land- en watermanagement en GIS levert zij een belangrijke bijdrage aan de werkzaamheden die we dagelijks uitvoeren.

CONTACTINFORMATIE

SPECIALISMEN

waterbeheer, landbouw, inrichting, praktijkonderzoek, ecosysteemdiensten, GIS, projectsecretariaat

GERBERT ENGBERTS

PROJECTMEDEWERKER

Gerbert is een gemotiveerde en creatieve medewerker, met hart voor het platteland! Door een praktische en gestructureerde aanpak zijn opdrachten bij hem in goede handen. Gerbert heeft een agrarische achtergrond. Vanuit zijn kennis en ervaring met o.a. agrarische bedrijfsontwikkeling, plattelandsontwikkeling, natuur en cultuurhistorie en met oog voor mensen levert hij een belangrijke bijdrage aan onze projecten.

CONTACTINFORMATIE

SPECIALISMEN

landbouw, natuur, cultuurhistorie, projectsecretariaat, ondersteuning bij praktijkonderzoek en kavelruil, subsidieaanvragen, inventarisaties, keukentafelgesprekken

MIRIAM LEFERINK

PROJECTMEDEWERKER

Miriam is een enthousiaste medewerker met meer dan 15 jaar ervaring in integrale beleids-, proces- en inrichtingsvraagstukken in het landelijk gebied. Miriam pakt zaken snel en gedegen op, kan goed organiseren en zorgt dat de klus wordt geklaard van A tot Z. Naast haar werk voor Pratensis, werkt ze in haar vrije tijd thuis mee op het agrarisch bedrijf. Ze weet hierdoor wat er leeft op het platteland en samen met haar ervaring binnen verschillende overheidsinstanties weet ze daarmee de link te leggen tussen beleid en praktijk. In combinatie met haar kennis van o.a. het opstellen van uitvoeringsbestekken, het aanvragen van vergunningen en het begeleiden van de uitvoering in het terrein levert zij een belangrijke bijdrage aan de werkzaamheden van Pratensis.

CONTACTINFORMATIE

SPECIALISMEN

omgevingsmanagement, gebiedsprocessen, kavelruil, ruimtelijke ordening en vergunningen, voorbereiden, aanbesteden en begeleiden uitvoeringsbestekken, GIS, projectsecretariaat