Medewerkers

GERKO HOPSTER

ADVISEUR / PROJECTLEIDER - DIRECTEUR

Gerko is ruim 20 jaar werkzaam in ‘het buitengebied van Nederland’. Hij heeft in die tijd veel kennis en ervaring opgedaan en een groot netwerk opgebouwd. Hij is communicatief, praktisch ingesteld, houdt van doorwerken en bijt zich vast in onderwerpen waar hij mee bezig is. Dit alles onder een randvoorwaarde: het moet wel leuk blijven!

CONTACTINFORMATIE

SPECIALISMEN

gebiedsprocessen, projectontwikkeling, projectbeheer, relatie landbouw-natuur, kavelruil, natuurbeheer, gemeenschappelijk landbouwbeleid, subsidieaanvragen, ruimtelijke vraagstukken

RUDIE FRERIKS

ADVISEUR

Rudie is …

CONTACTINFORMATIE

SPECIALISMEN

kavelruil, omgevingsmanagement, gebiedsprocessen, bedrijfsadvies, landbouwinnovatie

GERBERT ENGBERTS

ADVISEUR / PROJECTMEDEWERKER

Gerbert is een gemotiveerde en creatieve medewerker, met hart voor het platteland! Door een praktische en gestructureerde aanpak zijn opdrachten bij hem in goede handen. Gerbert heeft een agrarische achtergrond. Vanuit zijn kennis en ervaring met o.a. agrarische bedrijfsontwikkeling, plattelandsontwikkeling, natuur en cultuurhistorie en met oog voor mensen levert hij een belangrijke bijdrage aan onze projecten.

CONTACTINFORMATIE

SPECIALISMEN

landbouw, natuur, cultuurhistorie, projectsecretariaat, GIS, ondersteuning bij praktijkonderzoek en kavelruil, vergunning- en subsidieaanvragen, inventarisaties, keukentafelgesprekken

NIEK OUDE SCHOLTEN

ADVISEUR / PROJECTMEDEWERKER

Niek is een sociale, praktische en betrokken medewerker met hart voor landbouw, natuur en platteland. Hij kan daardoor goed schakelen tussen bedrijf, gebied en beleid. Hij heeft een agrarische achtergrond en veel ervaring met het adviseren en ondersteunen van agrarische ondernemers aan de keukentafel. Hij heeft kennis van bedrijfsvoering en diverse teelten en zet hij zich graag in voor een leefbaar en vitaal platteland door het verbinden en samenbrengen van diverse partijen. Niek zoekt graag naar reële en werkbare oplossingen, zodat alle partijen ergens tevreden op terug, maar vooral ook vooruit kunnen kijken. In zijn vrije tijd is Niek vaak te vinden tussen zijn eigen koeien of in het veld.

CONTACTINFORMATIE

SPECIALISMEN

erfcoach, kavelruil, veehouderij, teelt- en bemestingsadvies, relatie landbouw-natuur, keukentafelgesprekken

MARIËLLE DEKKER

ADVISEUR / PROJECTLEIDER

Mariëlle is al ruim 20 jaar werkzaam in integrale gebiedsinrichting in het landelijk gebied. Met haar praktische en analytische insteek komt ze het best tot haar recht als de kaders globaal bekend zijn maar nog voldoende ruimte is om met haar uitgebreide kennis samen met gebiedspartijen tot een realistische plan of maatregelenpakket te komen. Ook in de rol van beleidsmedewerker kan ze een grote bijdrage leveren om uitvoerbaar beleid te maken.

Haar uitdaging is om veranderingen tot stand te brengen waar iedereen tevreden mee is. Daarbij heeft ze oog voor de wisselwerking tussen politiek, ambtenaren en burgers.

CONTACTINFORMATIE

SPECIALISMEN

projectmanagement, omgevingsmanagement, kavelruil, integrale gebiedsontwikkeling, landinrichting, (agrarisch) natuurbeheer, waterbeheer, GIS

VACATURE

ADVISEUR LANDELIJK GEBIED

Jouw verhaal hier? Reageer dan op de vacature

CONTACTINFORMATIE

SPECIALISMEN

integrale gebiedsontwikkeling, (agrarische) natuur, …