Overheden

Overheden zijn plannenmakers. Opgaven voor het landelijk gebied worden vertaald in beleidsplannen die moeten worden uitgevoerd. Dit vraagt een degelijke organisatie en goede afstemming met diverse partijen. Vaak is medewerking van grondeigenaren en bewoners nodig bij de realisatie. Om de projecten en processen succesvol te kunnen uitvoeren zijn zaken als gebiedskennis en het spreken van de juiste taal van cruciaal belang voor het verkrijgen van draagvlak. Wij zijn in staat om u te helpen bij het opstellen en uitvoeren van uw beleidsplannen.

Voor meer informatie kijk op de pagina dienstverlening.

Met onze kennis en ervaring van zowel beleid als praktijk worden wij regelmatig gevraagd om de schakel te vormen tussen overheden en grondeigenaren. Vanuit een onafhankelijke positie genieten wij vertrouwen van alle partijen in een gebied en zijn wij in staat het gewenste resultaat te behalen.

Ook bij beleidsontwikkeling kunnen wij overheden ondersteunen. Met ervaring in het ambtelijk apparaat en gevoel voor de bestuurlijke kant kunnen wij u de gewenste ondersteuning bieden.

Erfcoach

Erfcoach

Lees meer
Erfcoaches denken met agrariërs en particulieren in het...
Vrijwillige kavelruil N35

Vrijwillige kavelruil N35

Lees meer
Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte...
Gebiedsontwikkeling Boetelerveld

Gebiedsontwikkeling Boetelerveld

Lees meer
In het kader van Natura 2000 en de ontwikkelopgave EHS /...
Vrijwillige kavelruil Berkel Lochem-Almen

Vrijwillige kavelruil Berkel Lochem-Almen

Lees meer
Waterschap Rijn en IJssel gaat samen met de provincie Gelderland...