Gebiedsproces Natura 2000 Dinkelland

Gebiedsproces Natura 2000 Dinkelland

In de gemeente Dinkelland liggen maar liefst zes Natura 2000 gebieden. Voor drie van deze gebieden (Bergvennen & Brecklenkampse Veld, Lemselermaten en Agelerbroek, Voltherbroek en Achter de Voort) is de gemeente Dinkelland bestuurlijk trekker van het PAS/N2000 gebiedsproces. Vanaf het voorjaar van 2016 tot en met de oplevering van het inrichtingsplan (in de loop van 2019), ondersteunt Pratensis de gemeente door het verzorgen van het projectsecretariaat. Onze projectsecretaris is een spin in het web en ondersteunt de projectleiders met de organisatie en verslaglegging van de projectgroepen. Daarnaast ondersteunt zij het coördinatieteam en de vertrouwenspersonen. Daarbij levert Pratensis vanuit haar inhoudelijke kennis waar nodig ondersteuning bij de totstandkoming van de verschillende (tussen)producten.

Opdrachtgever: Gemeente Dinkelland

Meer informatie: Marion Nederbragt

Tags: ,

Diensten: Advies, Communicatie, Opstellen plannen, Procesbegeleiding