Gebiedsproces Natura 2000 Dinkelland

Gebiedsproces Natura 2000 Dinkelland

In de gemeente Dinkelland liggen maar liefst zes Natura 2000 gebieden. Voor drie van deze gebieden (Agelerbroek, Voltherbroek & Achter de Voort, Bergvennen & Brecklenkampse Veld en Lemselermaten en) is de gemeente Dinkelland bestuurlijk trekker van het Natura 2000 gebiedsproces. Pratensis is als projectsecretaris en eerste contactpersoon voor het gebied Lemselermaten betrokken bij de uitvoering van de drie gebiedsprocessen. Zij ondersteunt het projectkernteam met de organisatie, verslaglegging en voorbereiding van diverse overleggen. Daarnaast levert zij, vanuit haar inhoudelijke kennis, ondersteuning bij de totstandkoming van verschillende (tussen)producten. Als eerst contactpersoon voor Lemselermaten is Pratensis de rechtstreekse schakel tussen het projectkernteam en het gebied. Zij weet wat er in het gebeid speelt en koppelt dit over en weer terug naar het projectkernteam.

Opdrachtgever: Gemeente Dinkelland

Meer informatie: Miram Leferink

Tags: ,

Diensten: Advies, Communicatie, Opstellen plannen, Procesbegeleiding