Projectsecretariaat Natura 2000 Dinkelland

Projectsecretariaat Natura 2000 Dinkelland

In de gemeente Dinkelland liggen maar liefst zes Natura 2000 gebieden. Voor drie van deze gebieden (Bergvennen& Brecklenkampseveld, Lemselermaten en Agelerbroek, Voltherbroek en Achter de Voort) is de gemeente Dinkelland bestuurlijk trekker van het PAS/N2000 gebiedsproces. Vanaf het voorjaar van 2016 tot eind 2017, wanneer de gemeente het inrichtingsplan oplevert, ondersteunt Pratensis de gemeente door het verzorgen van het projectsecretariaat. Onze projectsecretaris is een spin in het web en ondersteunt de projectleiders met de organisatie en verslaglegging van de projectgroepen. Daarnaast ondersteunt zij het coördinatieteam en de vertrouwenspersonen en heeft zij een belangrijke rol in de communicatie rondom het proces, zoals het schrijven van nieuwsbrieven. Tot slot levert Pratensis vanuit haar inhoudelijke kennis waar nodig ondersteuning bij de totstandkoming van de verschillende (tussen)producten.

Opdrachtgever: Gemeente Dinkelland

Meer informatie: Marion Nederbragt

Tags: ,

Diensten: Advies, Communicatie, Opstellen plannen, Procesbegeleiding