Salland Boert en Eet Bewust

Salland Boert en Eet Bewust

Salland Boert en Eet Bewust verbindt boeren met de samenleving. De ruim 70 deelnemende boeren gaan graag de dialoog aan met hun omgeving en willen belangstellenden inzicht geven in hun bedrijfsvoering. Gedurende het jaar worden diverse activiteiten georganiseerd op en rondom de Sallandse boerenbedrijven, maar ook in de omliggende dorpen en steden. De boeren organiseren open dagen, ontvangen schoolklassen, hebben een boerderijwinkel of zijn actief op social media. Door met elkaar in gesprek te gaan, ontstaat er meer wederzijds begrip.

Onze collega Roos Roeleveld werkt als coördinator voor Salland Boert en Eet Bewust. Ze is het eerste aanspreekpunt voor de deelnemers en voor externe partijen. Ze houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten en het motiveren van deelnemers van de stichting om de boer-burger verbinding aan te gaan. Ook wordt er gezorgd voor zichtbaarheid op social media en bij externe partijen. Dit alles doet ze natuurlijk niet alleen, maar samen met het streekteam en de deelnemers zelf!

 

Opdrachtgever: Stichting Salland Boert en Eet Bewust

Meer informatie: Roos Roeleveld

Zie ook: www.sallandboerteneetbewust.nl

Tags: ,

Diensten: Communicatie, Projectmanagement en -uitvoering