Verkenning drinkwaterwinning Vitens

Verkenning drinkwaterwinning Vitens

Om Twente ook in de toekomst van goed en voldoende drinkwater te voorzien, is vergroting van de drinkwatercapaciteit nodig. Provincie Overijssel heeft in 2017 het zoekgebied voor een nieuwe winlocatie vastgesteld. Het zoekgebied ligt tussen Vriezenveen – Daarlerveen – Daarle.

Na het vaststellen van het zoekgebied heeft Vitens de tijd genomen om de belangen van de betrokkenen in beeld te krijgen. Vitens heeft Pratensis gevraagd om verkenningsgesprekken met grondeigenaren te voeren. Tijdens de gesprekken is inventariseerd welke vragen en zorgen er leven en hoe grondeigenaren aankijken tegen de komst van een waterwinning. Anderzijds zijn bedrijfsinformatie, verkavelingssituatie en grondgebruik in het zoekgebied in beeld gebracht. Ook zijn de kansen voor het verwerven of ruilen van gronden voor het inpassen van een nieuwe drinkwaterwinning geïnventariseerd, zodat negatieve effecten kunnen worden beperkt. Alle opgehaalde informatie is verwerkt in een eindverslag. Met deze informatie gaat Vitens vervolgens aan de slag met het opstellen van een projectMER waarin de exacte locatie(s) van de winlocaties worden vastgesteld.

Opdrachtgever: Vitens

Meer informatie: Gerbert Engberts

Tags: ,

Diensten: Communicatie, Inventarisaties