Vrijwillige kavelruil Deventer

Vrijwillige kavelruil Deventer

Door diverse ontwikkelingen in de agrarische sector is de landbouwstructuur in het buitengebied van de gemeente Deventer verslechtert en bestaat de behoefte aan een vrijwillige kavelruil. Het aantal landbouwbedrijven neemt af. De grond van de stoppende bedrijven wordt vaak overgenomen door blijvende bedrijven. Omdat deze gronden meestal niet grenzen aan het eigendom neemt de huiskavelpercentage af en versnippert het eigendom. Als gevolg hiervan nemen de mogelijkheden voor weidegang af en de landbouw-verkeersbewegingen toe. Het verbeteren van de verkavelingssituatie draagt bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering. Daarnaast zien partners uit de Salland Deal mogelijkheden om wensen en opgaven op het gebied van natuur, landschap, water en recreatie via een kavelruilproces te realiseren. Het doel is het ruilen van 200 hectare grond. Daarbij zien niet alleen agrariërs maar ook andere partijen mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld Stichting IJssellandschap, landgoedeigenaren en het waterschap.

Pratensis is verantwoordelijk voor de aansturing van de kavelruilcoördinatoren, de voortgang van het kavelruilproject en verzorgt de secretariële ondersteuning.

Opdrachtgever: Gemeente Deventer

Meer informatie: Gerbert Engberts

Tags: ,

Diensten: Communicatie, Opstellen plannen, Procesbegeleiding, Projectmanagement en -uitvoering