Vrijwillige kavelruil N35

Vrijwillige kavelruil N35

Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen willen met een aantal maatregelen de veiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeteren. Dit is nodig omdat er te veel gevaarlijke situaties op dit deel van de N35 zijn, bijvoorbeeld erfaansluitingen direct op de N35 en onveilige kruispunten.

Kavelruil levert een bijdrage aan de doelstelling van het project: een grotere verkeersveiligheid op de N35. Het doel van de kavelruil is om kavels van dezelfde eigenaar aan één kant van de weg te leggen. Dit betekent minder oversteekbewegingen door landbouwverkeer. Daarnaast biedt kavelruil de mogelijkheid tot het vrijspelen van gronden die nodig zijn voor bijvoorbeeld kruispunten en parallelwegen. Voor de agrarische ondernemers zelf draagt een goede verkaveling bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering.

LTO Salland heeft het initiatief genomen voor een kavelruilproject langs de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Na overleg tussen gemeenten, provincie, LTO en Rijkswaterstaat heeft de gemeente Raalte subsidie aangevraagd en toegekend gekregen voor het uitvoeren van het kavelruilproject. De gemeente Raalte heeft een kavelruilcommissie ingesteld die het project uitvoert met ondersteuning van een projectleider en kavelruilcoördinator. Het project is begin 2018 gestart.

Pratensis heeft het projectplan en de subsidieaanvraag voorbereid en namens de gemeente Raalte ingediend en is tijdens de uitvoeringsfase van het kavelruilproject verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering en verzorgt de secretariële ondersteuning.

Opdrachtgever: Gemeente Raalte

Meer informatie: Gerko Hopster

 

 

Tags: ,

Diensten: Communicatie, Opstellen plannen, Procesbegeleiding, Projectmanagement en -uitvoering