Uitgelicht: Jantine vertelt over haar rol als projectondersteuner in verschillende gebiedsprocessen N2000/PAS

In Overijssel zijn 24 Natura 2000 gebieden. De gebiedsprocessen rondom de maatregelen in het kader van de PAS zijn vol op stoom. Elk gebied doorloopt een eigen proces, planning en aanpak. Natuurlijk zijn er veel overeenkomsten, maar het aantal verschillen is minstens zo groot. Pratensis ondersteunt de gebiedsprocessen in Haaksbergen, Dinkelland en Raalte. Deze gebieden hebben met elkaar gemeen dat de betreffenden gemeenten bestuurlijk trekker zijn van de gebiedsprocessen. Onze collega Jantine Haverkamp ondersteunt als projectmedewerker de processen in Haaksbergen (Buurserzand, Haaksbergerveen en Witte Veen) en in Raalte (Boetelerveld).

 

Wat doe je precies?

“Als projectondersteuner houd ik de planning in de gaten, stem ik over het proces af met de projectgroep en over de inhoud met de werkgroep. Maar ik ondersteun ook in praktische zaken. Zo lever ik GIS-kaarten aan die de deskundigen nodig hebben voor de veldbezoeken aan de grondeigenaren en voor rapportages en presentaties. Ook de resultaten van de onderzoeken werk ik uit in kaartbeelden. Daarnaast doe ik allerlei hand- en spandiensten om de deskundigen te ondersteunen in hun werkzaamheden. Belangrijke taak is ook het archiveren en delen van documenten. Sinds een half jaar hebben we hiervoor een eigen PratensisCloud om snel en veilig informatie met elkaar te kunnen delen”

 

Wat zijn overeenkomsten en wat de verschillen tussen de projecten?  

“In alle gebiedsprocessen werken we met een strakke planning. Daarnaast is er veel overlap in de inhoudelijke werkzaamheden. Verschillen zijn: bij het Boetelerveld bestaat het deskundigenteam uit 3 hydrologen die, hoewel ze ieder vanuit een andere achtergrond komen (natuur, water en landbouw), goed met elkaar kunnen sparren. Het Boetelerveld is een vrij overzichtelijk gebied. In Haaksbergen is meer inhoudelijke ondersteuning nodig, enerzijds omdat er verschillende vooronderzoeken nodig zijn en anderzijds omdat het veel grotere gebieden zijn met meer grondeigenaren. Er wordt hier met een grotere groep deskundigen samengewerkt, veelal in een eigen projectruimte op het gemeentehuis”.

 

Wat vind je interessant aan jouw rol? 

“Het is interessant dat je een generalist moet zijn; je moet kennis hebben van landbouw, water en natuur om goede ondersteuning te bieden. Voldoening krijg ik als de kaartbeelden de resultaten duidelijk weergeven, zowel voor de werkgroep als voor de grondeigenaren en als alles samenkomt in een goed opgebouwd rapport”.