Samenwerkingsverbanden

Op het platteland zijn vele stichtingen en verenigingen actief, onder andere op het gebied van (agrarische) natuur en landschap, landbouw(producten), leefbaarheid en erfgoed. Zij zijn doorgaans lokaal geworteld en kennen de historie van een gebied. Wij ondersteunen deze organisaties bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan hun doelstelling. Vaak begint dat met het voorbereiden en aanvragen van subsidie, meestal gevolgd door (het ondersteunen bij) het uitvoeren van werkzaamheden en/of het projectmanagement. Daarnaast kunnen wij u helpen om uw organisatie verder te ontwikkelen en professionaliseren en ondersteunen bij communicatieactiviteiten.

Voor meer informatie kijk op de pagina dienstverlening.

Wij proberen waar mogelijk gebruik te maken van lokale kennis en contacten. Zo kunnen we in korte tijd zicht krijgen op wat er speelt in een gebied. Vertrouwen en draagvlak zijn onmisbaar voor het succesvol uitvoeren van activiteiten. Ons doel is dat er nadat ons werk erop zit iets achterblijft waar de streek blijvend van profiteert.

Salland Boert en Eet Bewust

Salland Boert en Eet Bewust

Lees meer
Salland Boert en Eet Bewust verbindt boeren met de samenleving. De...
Ondersteuning projecten boerderijenstichting Twentse Erven

Ondersteuning projecten boerderijenstichting Twentse Erven

Lees meer
Begin 2021 heeft de boerderijenstichting Twentse Erven haar...
Ondersteuning Bestuur Kostbaar Salland

Ondersteuning Bestuur Kostbaar Salland

Lees meer
Kostbaar Salland sluit onderhoudscontracten met particulieren voor...