Vrijwillige kavelruil Berkel Lochem-Almen

Vrijwillige kavelruil Berkel Lochem-Almen

Waterschap Rijn en IJssel gaat samen met de provincie Gelderland aan de slag met de herinrichting van de Berkel op het traject Lochem-Almen. De wens is om van de Berkel weer een dynamische watergang te maken met een goede ecologische, landschappelijke en recreatieve kwaliteit. Centraal uitgangspunt in het proces is dat de drie hoofdpijlers water, natuur en landbouw erop vooruit gaan. Om de voorgenomen doelen te kunnen realiseren heeft het waterschap een agrarisch bedrijf verworven en wordt er een vrijwillige kavelruil opgestart. Een deel van de aangekochte grond is nodig voor de uitvoering van inrichtingsmaatregelen langs de Berkel. De overige grond kan worden benut als compensatiegrond binnen de kavelruil. Niet alleen agrarische grondeigenaren zijn betrokken in de voorgenomen kavelruil. Er wordt een samenwerking gezocht met o.a. particulieren, Rijkswaterstaat, gemeente Lochem en Natuurmonumenten.

Pratensis is verantwoordelijk voor de aansturing van de kavelruilcoördinatoren, de voortgang van het kavelruilproject en verzorgt de secretariële ondersteuning.

Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel

Meer informatie: Miriam Leferink

 

 

Tags: , ,

Diensten: Communicatie, Opstellen plannen, Procesbegeleiding, Projectmanagement en -uitvoering